Verza Kale

A tradicional verza riza, que cultivamos dende sempre, agora con un consumo relanzado e denominada tamén kale